Darwin is een troosteloos plaatsje in de hete woestijngebieden van de US. Anderhalve eeuw geleden was het gedurende een tiental jaren een bloeiende mijnwerkersstad met bars, bordelen, danshal, spoorstation en postkantoor. De mijn raakte leeg, en de stad verdween.

Een aantal grondeigenaren woont er nu nog, in aftandse mobile homes. Je kunt er komen met een pickup over een grindweg. De grondstukken zijn groot, bezaaid met autowrakken en ander sloopafval. Bij gebrek aan water groeit er niets.

Het vervallen Darwin postkantoor staat voor mij voor de energie en het initiatief van de voortrekkers van de Far West, voor een groots verleden, maar ook voor het verval dat tenslotte achterbleef. ik heb geprobeerd dat in de schilderijen vast te leggen.